ENERGPOL Przemysław Perdek
Wielobranżowy Zakład Usługowy
telefon: 606 927 872
e-mail: sekretariat@energpol.pl

Przeglądy instalacji gazowych

urządzenie do przeglądu instalacji gazowych

Zakład Wykonuje:


okresową kontrolę i przeglad instalacji gazowej dla

-zakładów przemysłowych.

- wspólnot.

- spółdzielni.

- firm,lokali użytkowych.

- klientów indywidualnych.


wydajemy


-OŚWIADCZENIA/ZGŁOSZENIA GOTOWOŚCI DO NALEŁNIENIA INSTALACJI PALIWEM GAZOWYM DO PGNIG

 (PO MODERNIZACJACH,ODŁĄCZENIU GAZOMIERZY)

 

KONTROLE , PRZEGLADY INSTALACJI I URZĄDZEN GAZOWYCH OBEJMUJĄ :


a. sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych
oraz zaworów odcinających.


b. sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania
rurociągów gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz
z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane).

c. sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych.


d. sprawdzenie prawidłowości podłączeń wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.


e. sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.


f. kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe).


g. kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach.


h. kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających.


i. kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy.


j. kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

PRACOWNICY POSIADAJA ODPOWIEDNIE SWIADECTWA KWALIFIKACJI E+D

            WRAZ Z PRACAMI KONTROLNO -  POMIAROWYMI

ZAPRASZAMY